Blog

Zamestnávanie rodinných príslušníkov
Blog

Zmeny v roku 2023: Zamestnávanie rodinných príslušníkov

Vypomáhanie rodinných príslušníkov pri prevádzke a obsluhe v podnikaní je pomerne bežným javom. Má firma povinnosť naviazať pracovnoprávny vzťah s rodinným príslušníkom? Existujú uplatniteľné výnimky? Prečítajte si,

Minimálna mzda
Blog

Minimálna mzda v roku 2023

Rok 2023 prichádza s mnohými zmenami. Jednou z nich je aj výška minimálnej mzdy, ktorá bude aktuálna od 1. januára. Zmeny sa budú týkať mesačnej, hodinovej, čistej

Blog

Zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022

Elektronická PN, povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa a zmeny v komunikácií so Sociálnou poisťovňou Rok 2022 prináša so sebou mnoho zmien a to aj v oblasti zákonov. Aktuálne parlament

Blog

Opravné a dodatočné daňové priznanie

Každý, komu vzniká povinnosť podať daňové priznanie, tak musí urobiť v zákonom stanovenej lehote. Ak však uplynie zákonom stanovená lehota a daňovník zistí chybnosť údajov ,

Blog

Zamestnanie Ukrajincov: Zmeny na území SR

Vojnový konflikt len pár kilometrov od Slovenska ovplyvňuje naše každodenné životy. Zmeny prichádzajú aj v pracovno-právnych vzťahoch. Zamestnanie Ukrajincov bude o čosi jednoduchšie. Už niekoľko

Blog

Všetko o daňovom priznaní za rok 2021

Povinnosť podania daňového priznania sa blíži! Vyplýva to zo zákona o dani z príjmov pre fyzické aj právnické osoby. Vyhnite sa stresu! Podajte si ho v roku 2022