Blog

Blog

Zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022

Elektronická PN, povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa a zmeny v komunikácií so Sociálnou poisťovňou Rok 2022 prináša so sebou mnoho zmien a to aj v oblasti zákonov. Aktuálne parlament

Blog

Opravné a dodatočné daňové priznanie

Každý, komu vzniká povinnosť podať daňové priznanie, tak musí urobiť v zákonom stanovenej lehote. Ak však uplynie zákonom stanovená lehota a daňovník zistí chybnosť údajov ,

Blog

Zamestnanie Ukrajincov: Zmeny na území SR

Vojnový konflikt len pár kilometrov od Slovenska ovplyvňuje naše každodenné životy. Zmeny prichádzajú aj v pracovno-právnych vzťahoch. Zamestnanie Ukrajincov bude o čosi jednoduchšie. Už niekoľko

Blog

Všetko o daňovom priznaní za rok 2021

Povinnosť podania daňového priznania sa blíži! Vyplýva to zo zákona o dani z príjmov pre fyzické aj právnické osoby. Vyhnite sa stresu! Podajte si ho v roku 2022