Zmeny v roku 2023: Zamestnávanie rodinných príslušníkov

Zamestnávanie rodinných príslušníkov

Vypomáhanie rodinných príslušníkov pri prevádzke a obsluhe v podnikaní je pomerne bežným javom. Má firma povinnosť naviazať pracovnoprávny vzťah s rodinným príslušníkom? Existujú uplatniteľné výnimky? Prečítajte si, ako bude vyzerať zamestnávanie rodinných príslušníkov v roku 2023. Nelegálne zamestnávanie má zásadný vplyv na trh práce a sociálny systém. Presnú definíciu, čo nelegálnou prácou je a nie je, upresňuje Zákon o nelegálnej […]

Minimálna mzda v roku 2023

Minimálna mzda

Rok 2023 prichádza s mnohými zmenami. Jednou z nich je aj výška minimálnej mzdy, ktorá bude aktuálna od 1. januára. Zmeny sa budú týkať mesačnej, hodinovej, čistej mzdy a taktiež určenia podľa stupňov náročnosti. Prečítajte si o informáciách a údajoch, ktoré by vás mohli v budúcom roku zaujímať. Minimálna mzda predstavuje najnižšiu možnú mzdu, ktorú majú povinnosť zamestnávatelia poskytovať svojim zamestnancom. […]

3 spôsoby financovania obstarania dlhodobého majetku – porovnanie, výhody a nevýhody

Základné porovnanie možností financovania obstarania dlhodobého majetku

Podnik funguje efektívne, ak má k dispozícii majetok, ktorý mu umožňuje vykonávať svoju činnosť. Z časového hľadiska hovoríme o dlhodobom majetku. Môže ísť o budovy, zariadenia, dopravné prostriedky alebo stroje. V súčasnosti existuje viacero alternatív, ktorými podnikateľské subjekty zabezpečujú financovanie obstarávania dlhodobého majetku. Prečítajte si bližšie informácie o vybraných formách financovania obstarania. 1. Finančný lízing Hlavnou podstatou finančného lízingu je dlhodobý prenájom […]

Otcovská dovolenka od 1.10.2022 – ako to bude fungovať?

Otcovská dovolenka

Novinku predstavuje novela zákona vo forme dvojtýždňového plateného voľna pre otcov. Hlavnou ideou je vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom od narodenia. Otcovská dovolenka nadobudne účinnosť od októbra 2022. Vláda Slovenskej republiky schválila 26. mája úpravu Zákonníka práce, ktorá ovplyvní rodičov novonarodených detí. Otcovia majú možnosť využiť od 1. októbra v prvých 6 týždňoch po narodení dieťaťa […]

Zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022

Elektronická PN, povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa a zmeny v komunikácií so Sociálnou poisťovňou Rok 2022 prináša so sebou mnoho zmien a to aj v oblasti zákonov. Aktuálne parlament schválil novelu zákona č 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Novela zavádza v oblasti nemocenského poistenia elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré uľahčí život mnohým z nás. Elektronizácia služieb a komunikácie Sociálnej poisťovne […]

Opravné a dodatočné daňové priznanie

Každý, komu vzniká povinnosť podať daňové priznanie, tak musí urobiť v zákonom stanovenej lehote. Ak však uplynie zákonom stanovená lehota a daňovník zistí chybnosť údajov , môže  vykonať opravu. Ako? Podajte opravné daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie. Rozdiel medzi opravným a dodatočným daňovým priznaním opravné daňové priznanie môžete podať len vtedy, ak sa podá do uplynutia […]

Zamestnanie Ukrajincov: Zmeny na území SR

Vojnový konflikt len pár kilometrov od Slovenska ovplyvňuje naše každodenné životy. Zmeny prichádzajú aj v pracovno-právnych vzťahoch. Zamestnanie Ukrajincov bude o čosi jednoduchšie. Už niekoľko týždňov pozorujeme neľahkú situáciu u našich susedov na Ukrajine. Vojnový konflikt ovplyvnil celý svet. Všetci dúfame, že to čím skôr skončí, ale kým nie, pokúsme sa pomôcť. Slovenská republika sa zapojila […]

Všetko o daňovom priznaní za rok 2021

Povinnosť podania daňového priznania sa blíži! Vyplýva to zo zákona o dani z príjmov pre fyzické aj právnické osoby. Vyhnite sa stresu! Podajte si ho v roku 2022 s predstihom. V našom článku vám prezradíme, aké sú dôležité termíny pre rok 2022 a ktoré tlačivá použiť. Ako môžem podať daňové priznanie? Môžete ho podať troma spôsobmi, a to: elektronicky, poštou, osobne do […]