Opravné a dodatočné daňové priznanie

Každý, komu vzniká povinnosť podať daňové priznanie, tak musí urobiť v zákonom stanovenej lehote. Ak však uplynie zákonom stanovená lehota a daňovník zistí chybnosť údajov , môže  vykonať opravu. Ako? Podajte opravné daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie.

Rozdiel medzi opravným a dodatočným daňovým priznaním

  • opravné daňové priznanie môžete podať len vtedy, ak sa podá do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania,
  •  dodatočné daňové priznanie sa podáva podáva až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Opravné daňové priznanie

Ak daňový subjekt zistí chybu vo svojom daňovom priznaní pred uplynutím lehoty, má nárok na podanie opravného daňového priznania. Ako na to? Ako prvé potrebujete tlačivo daňového priznania, na ktorom vyznačíte v riadku na to určenom, že ide o opravné daňové priznanie. Daňový poriadok takéto priznanie nesankcionuje.

Zákonná lehota

Daňové priznanie, rovnako aj opravné daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. To znamená, že daňové priznania k dani z príjmov za rok 2021 sa podávajú do 31. marca 2022. Daňovník je povinný zaplatiť daň v lehote na podanie daňového priznania. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Platí to pre fyzické osoby, ale aj pre daňovníkov, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa (právnickej osoby), ktorý nemá zdaňovacie obdobie zhodné s kalendárnym rokom. To znamená, má zdaňovacie obdobie určené na základe vedeného účtovníctva ako hospodársky rok.

Dodatočné daňové priznanie

Kedy sa teda podáva dodatočné daňové priznanie? Len v tom prípade, ak vy- daňový subjekt zistí chybné údaje po zákonom stanovenej lehote. Dodatočné daňové priznanie podávate rovnakým spôsobom ako opravné.

Povinnosť a možnosť podania dodatočného daňového priznania

Rozlišujeme dodatočné daňové priznanie podľa toho, či ide o povinnosť alebo možnosť.

Zistili ste, že daň má byť vyššia, ako bola uvedená v podanom daňovom priznaní? V tomto prípade vám vzniká povinnosť podať dodatočné daňové priznanie. Samozrejme, aj táto skutočnosť má svoju lehotu. Dodatočné daňové priznanie musíte podať najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení, a to aj s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka. Aj v týchto prípadoch vzniká povinnosť podania d. priznania:

  • daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená,
  • ak daňová strata je nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Zákon stanovuje presné podmienky, kedy vzniká možnosť podať dodatočné daňové priznanie. Ak daňovník zistí, že :

  • daň uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia,
  • daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená,
  • daňové priznanie neobsahuje správne údaje,
  • daňová strata je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Ako podať daňové priznania rýchlo a jednoducho?

Podanie daňového priznania vie dať zabrať mnohým. Aj vám sa zdá obtiažne a zdĺhavé sledovať si lehoty a správnosť vyplnenia tlačív? Nestrácajte čas, my to radi urobíme za vás! S podaním daňových priznaní vám radi pomôžeme. Váš Financconsulting, účtovníctvo, ktoré vám nerobí vrásky.