Otcovská dovolenka od 1.10.2022 – ako to bude fungovať?

Otcovská dovolenka

Novinku predstavuje novela zákona vo forme dvojtýždňového plateného voľna pre otcov. Hlavnou ideou je vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom od narodenia. Otcovská dovolenka nadobudne účinnosť od októbra 2022.

Vláda Slovenskej republiky schválila 26. mája úpravu Zákonníka práce, ktorá ovplyvní rodičov novonarodených detí. Otcovia majú možnosť využiť od 1. októbra v prvých 6 týždňoch po narodení dieťaťa 14 dňovú otcovskú dovolenku. Otec sa rozhodne dobrovoľne pre využitie tejto možnosti.

Otec bude mať príležitosť stráviť prvé 2 týždne s matkou a dieťaťom. Cieľom je vytvorenie hlbšieho puta medzi otcom a dieťaťom a taktiež pomoc ženám počas šestonedelia. Právo na platenú otcovskú dovolenku vznikne bez ohľadu na to, či matka dieťaťa poberá materské alebo rodičovský príspevok. Otcovskú dovolenku bude hradiť Sociálna poisťovňa z nemocenského poistenia.

Ako bude otcovská dovolenka fungovať?

Podľa novely bude platiť od októbra možnosť pre otcov čerpať otcovskú dovolenku. Počas tohto pracovného voľna sa príjem nahradí materským. Materské a rodičovské môže zároveň poberať aj matka. Otec bude môcť poberať materské počas 2 týždňov, využitých kedykoľvek do 6 týždňa od narodenia dieťaťa.

Aktuálne ucelené obdobie (28. týždňov) nároku na materské iného poistenca (otca) si bude môcť rozdeliť na 2 samostatné obdobia. Otec si bude môcť pri jednom dieťati požiadať o dávku v rozsahu 2 týždňov a o zvyšok (26 týždňov) si zažiada neskôr. Pri osamelom mužovi a jednom dieťati predstavuje nárok na 31 týždňov. V prípade starostlivosti o dve alebo viac detí je toto obdobie v rozsahu 37 týždňov.

Aké sú podmienky na získanie nároku na otcovskú dovolenku?

Otcovská dovolenka bude hradiť Sociálna poisťovňa z nemocenského poistenia. Základným predpokladom je mať zaplatených minimálne 270 dní nemocenského poistenia za posledné 2 roky.

Ďalšiu podmienku predstavuje fakt, že otec by zároveň nemal poberať rodičovský bonus.

Aká je výška materskej dávky počas otcovskej dovolenky?

Výška materského počas čerpania otcovskej dovolenky sa bude odvíjať od výšky platu otca alebo z akého vymeriavacieho základu platí odvody. Dávka sa vypočíta ako 75 % vymeriavacieho základu. V tomto roku je maximálna dávka na deň stanovená vo výške 55,87 €.

Ukončenie pracovného pomeru a otcovská dovolenka

Zamestnávateľ pri ukončení pracovného pomeru otca, ktorý bude aktuálne čerpať otcovskú dovolenku, bude musieť adekvátne písomne odôvodniť skončenie. Zároveň dôvod výpovede nebude môcť súvisieť so starostlivosťou o novonarodené dieťa.