Hľadáte účtovníka, ktorý vám ušetrí čas aj peniaze?

Financconsulting ponúka komplexné účtovné služby v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve pre fyzické a právnické osoby či neziskové organizácie.

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Fakturácia a evidencia:

Komunikácia a poradenstvo:

Daňové priznania a výkazy:

Kontrola a výpočet:

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Mzdy a personalistika

Vypočujeme si vaše potreby a ušetríme vám vysoké mesačné náklady. Diskrétnosť informácií je pre nás samozrejmosťou.

Komplexné služby:

Mzdy a personalistika

Mzdy 74%
Personalistika 95%

Ponúkame komplexné služby v oblasti miezd a personalistiky. Vypočujeme si vaše potreby a ušetríme vám vysoké mesačné náklady. Diskrétnosť informácií je pre nás samozrejmosťou.

 • Mzdová evidencia
 • Výpočet miezd
 • Spracovanie mzdových výkazov

Ekonomické a daňové poradenstvo

Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov:

Daňové poradenstvo a optimalizácia:

Zamestnávanie rodinných príslušníkov

Upozornenia o zmenách:

Analýza a posudzovanie:

Ekonomické a daňové poradenstvo

Zakladanie spoločností a zmeny v spoločnostiach

Uvažujete nad založením spoločnosti, bojíte sa otravnej byrokracie? Nechajte to na nás!

Zakladanie spoločností:

Zmeny v spoločnostiach:

Vypracujeme pre vás všetky potrebné dokumenty pre rôzne typy zmien v obchodných spoločnostiach, ako napríklad:

Zakladanie spoločností a zmeny v spoločnostiach

Uvažujete nad založením spoločnosti, no bojíte sa otravnej byrokracie? Nechajte to na nás!

Zakladanie spoločností u nás, to je :

 • vypracovanie kompletných dokumentov a zakladanie obchodných spoločností (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť)
 • zastupovanie v konaniach pred registrovým súdom a živnostenským úradom

Zmeny v spoločnostiach:

 • vypracovanie kompletných podkladov pri zmenách v obchodných spoločnostiach (prevody obchodných podielov, resp. akcií, vzťahy medzi spoločníkmi
 • zmena predmetov činnosti
 • zmena štatutárnych orgánov a spôsobu ich konania
 • zmena obchodného mena a sídla spoločnosti
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania zmeny právnej formy
 • zlúčenia a rozdelenia spoločnosti

Poradenstvo v oblasti úverov

Poskytneme vám komplexné poradenstvo v oblasti úverov pre podnikateľov a firmy, aby ste získali financovanie, ktoré potrebujete na rozvoj vášho biznisu.

Analýza vašich potrieb:

Poradenstvo týkajúce sa úverov pre podnikateľov a firmy

 • príprava potrebných dokumentov na prehodnotenie bonity klienta
 • po vykonanej analýze klienta, odkonzultovanie možných ponúk
 • spoločný výber najvhodnejšej ponuky šitej na mieru
Mark Zuckerberg
Read More
Najväčším rizikom je neprijať žiadne riziko. Stratégiou, ktorá v dnešnom rýchlo sa meniacom svete vedie k neúspechu, je neriskovať!
Larry Ellison
Read More
Úspešného podnikateľa spoznáte podľa bohatstva, v akom sa topia jeho klienti, nie on.
Steve Jobs
Read More
Som presvedčený o tom, že to, čo rozlišuje úspešných ľudí od neúspešných, je vytrvalosť.
Previous
Next