Hľadáte účtovníka, ktorý vám ušetrí čas aj peniaze?

Ste na správnom mieste! Financconsulting ponúka komplexné účtovné služby v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve pre fyzické a právnické osoby či neziskové organizácie. A nie len to.

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Mzdy a personalistika

Mzdy 74%
Personalistika 95%

Ponúkame komplexné služby v oblasti miezd a personalistiky. Vypočujeme si vaše potreby a ušetríme vám vysoké mesačné náklady. Diskrétnosť informácií je pre nás samozrejmosťou.

 • Mzdová evidencia
 • Výpočet miezd
 • Spracovanie mzdových výkazov

Ekonomické a daňové poradenstvo

Zakladanie spoločností a zmeny v spoločnostiach

Uvažujete nad založením spoločnosti, no bojíte sa otravnej byrokracie? Nechajte to na nás!

Zakladanie spoločností u nás, to je :

 • vypracovanie kompletných dokumentov a zakladanie obchodných spoločností (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť)
 • zastupovanie v konaniach pred registrovým súdom a živnostenským úradom

Zmeny v spoločnostiach:

 • vypracovanie kompletných podkladov pri zmenách v obchodných spoločnostiach (prevody obchodných podielov, resp. akcií, vzťahy medzi spoločníkmi
 • zmena predmetov činnosti
 • zmena štatutárnych orgánov a spôsobu ich konania
 • zmena obchodného mena a sídla spoločnosti
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania zmeny právnej formy
 • zlúčenia a rozdelenia spoločnosti

Poradenstvo týkajúce sa úverov pre podnikateľov a firmy

 • príprava potrebných dokumentov na prehodnotenie bonity klienta
 • po vykonanej analýze klienta, odkonzultovanie možných ponúk
 • spoločný výber najvhodnejšej ponuky šitej na mieru
Mark Zuckerberg
Read More
Najväčším rizikom je neprijať žiadne riziko. Stratégiou, ktorá v dnešnom rýchlo sa meniacom svete vedie k neúspechu, je neriskovať!
Larry Ellison
Read More
Úspešného podnikateľa spoznáte podľa bohatstva, v akom sa topia jeho klienti, nie on.
Steve Jobs
Read More
Som presvedčený o tom, že to, čo rozlišuje úspešných ľudí od neúspešných, je vytrvalosť.
Previous
Next