Zamestnanie Ukrajincov: Zmeny na území SR

Vojnový konflikt len pár kilometrov od Slovenska ovplyvňuje naše každodenné životy. Zmeny prichádzajú aj v pracovno-právnych vzťahoch. Zamestnanie Ukrajincov bude o čosi jednoduchšie.

Už niekoľko týždňov pozorujeme neľahkú situáciu u našich susedov na Ukrajine. Vojnový konflikt ovplyvnil celý svet. Všetci dúfame, že to čím skôr skončí, ale kým nie, pokúsme sa pomôcť. Slovenská republika sa zapojila do viacerých humanitárnych zbierok, ale ako susednú krajinu sa nás týka aj otázka prijatia vojenských utečencov. Vláda uľahčila Ukrajincom vstup do našej krajiny a taktiež sa snaží o uľahčenie zapojenia sa do „normálneho“ života. Prijatie Ukrajincov znamená aj nárast pracovnej sily. My sme sa rozhodli ponúknuť vám tie najdôležitejšie informácie pre zamestnávateľov, pretože zmeny sa dotkli aj pracovno-právnych vzťahov. Užitočné informácie v ukrajinskom jazyku nájdete na tejto stránke.

Ukrajinskí občania a vstup na územie Slovenska

Mimoriadna situácia otvorila utečencom hranice. Vstup na naše územie je umožnený všetkým, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Neberie sa ohľad na platnosť cestovného dokladu. Ak Ukrajinskí občania plánujú ostať na Slovensku, potrebujú sa nahlásiť na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Ako sa prihlásia? Majú dve možnosti – osobne alebo poštou, a to do 3 pracovných dní od vstupu prostredníctvom prihlasovacieho formulára

Poskytnutie dočasného útočiska a zamestnanie utečencov

Slovenská republika poskytuje Ukrajincom a ich rodinným príslušníkom dočasné útočisko od 1.3.2022 do konca roka 2022. Dočasné útočisko chráni j cudzincov pred vojnovým konfliktom v ich krajine. Ak Slovensko poskytne žiadateľovi dočasné útočisko, môže na našom území pracovať bez potreby akýchkoľvek povolení. To platí len pre účely zamestnania, nie pre podnikanie. Ak by chcel záujemca podnikať na Slovensku, tak musí aby získať na našom území trvalý alebo prechodný pobyt.

Dôležité informácie pre zamestnávateľov

Ak zamestnávateľ zamestná osobu s poskytnutým dočasným útočiskom, jeho status sa mení na tzv. odídenec. V tomto prípade zamestnávateľ nevyžaduje povolenie na zamestnanie či potvrdenie o tom, či je daná pracovná pozícia voľná. Čo však zamestnávateľ musí? Zamestnávateľ je povinný informovať príslušný úrad práce o prijatí aj ukončení  zamestnania takejto osoby, a to do siedmich pracovných dní. Pravidlá pre zdravotné a sociálne odvody odídenca sú rovnaké ako pri všetkých zamestnancoch.

Aké tlačivá potrebujete pre zamestnanie takéhoto zamestnanca?

  • Informačná karta
  • Kópia pracovnej zmluvy/ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
  • Kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením odídenec

Aj napriek niektorým uvoľneniam pre zamestnávateľov utečencov, zostáva stále veľa byrokracie. Nesmieme zabúdať na rýchlosť zmien, a preto by ste mali sledovať aktuálne zmeny vychádzajúce z danej situácie. Ak potrebujete pomoc s čímkoľvek ohľadom zamestnania takýchto zamestnancov, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme aj s touto neľahkou situáciou. Kontaktuje nás  (telefonicky, osobne či mailom. Tešíme sa na spoluprácu!

Tím Financconsulting.