Všetko o daňovom priznaní za rok 2021

Povinnosť podania daňového priznania sa blíži! Vyplýva to zo zákona o dani z príjmov pre fyzické aj právnické osoby. Vyhnite sa stresu! Podajte si ho v roku 2022 s predstihom. V našom článku vám prezradíme, aké sú dôležité termíny pre rok 2022 a ktoré tlačivá použiť.

Ako môžem podať daňové priznanie?

Môžete ho podať troma spôsobmi, a to:

  • elektronicky,
  • poštou,
  • osobne do podateľne na daňovom úrade.

Elektronická forma komunikácie plynie právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri a fyzických osobám-podnikateľom registrovaným pre daň z príjmov. Listovú podobu daňového priznanie môžu využiť fyzické osoby, ktoré nie sú podnikatelia, pozemkové spoločenstvá, neziskové organizácie, nadácie, občianske združenia a iné.

Termín na podanie daňového priznania za rok 2021

Aj tento rok je jasne stanovený termín na podanie daňového priznanie  do 31. marca 2022. V tomto termíne si môže daňovník požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Ako sa to robí? Prostredníctvom tlačiva „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“. Termín na podanie daňového priznania za rok 2021 si môžeme predĺžiť o 3 alebo 6 kalendárnych mesiacov.

Ako môžem podať daňové priznanie?

Ak daňovník ho nepodá alebo daň nezaplatí včas, správca dane uloží pokutu v rozsahu od 30 eur do 16 000 eur.

Daňové priznanie pre fyzické osoby

Zdaňovacie obdobie pre fyzické osoby je jeden kalendárny rok. V daňovom priznaní sa uvádzajú tie zdaniteľné príjmy, ktoré sú predmetom dane a tie, ktoré nie sú oslobodené od dane. Od druhu dosiahnutých príjmov sa podáva daňové priznanie na dvoch typoch tlačív, a to:

  • Tlačivo typu A- určené pre FO, ktoré dosiahli príjmy iba zo závislej činnosti
  • Tlačivo typu B – určené pre FO, ktoré dosiahli za uplynulý rok aj iné alebo len zdaniteľné príjmy

Existujú výnimky pre FO z povinnosti podať daňové priznanie?

Áno, existujú. V roku 2022 povinnosť podať daňové priznanie nemá FO, ktorá dosiahla príjmy:

  • oslobodené od dane (napr. materská)
  • ktoré nie sú predmetom dane (napr. úver, pôžička),
  • u ktorých bola daň vyberaná zrážkou (napr. podiely na zisku)
  • alebo celkové zdaniteľné príjmy, ktorých výška nepresahuje sumu 2 255,72 eur.

Daňové priznanie pre právnické osoby

Daňové obdobie pre PO je jeden kalendárny rok, prípadne hospodársky rok. Podať daňové priznanie musí každá PO, ktorá má na území SR svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia, bez ohľadu na výšku príjmov.

Existujú výnimky pre PO z povinnosti podať daňové priznanie?

Tak ako pre FO, existujú aj výnimky z povinnosti podania daňového priznania pre PO. Výnimkou sú tie PO, ktoré nie sú založené a zriadené na podnikanie. Ide najmä o občianske združenia, rozpočtové a príspevkové organizácie. Spravidla majú len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a také, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Živnostníci a pandemická pomoc

Aj tento rok si živnostníci budú môcť zarátať pandemickú pomoc do príjmov v rámci daňového priznania za rok 202.. Znížia si tak výslednú daň, ktorú platia štátu. Ako na to? Stačí, ak splnia  podmienku na získanie daňového bonusu na dieťa, ktorý si pre nízke príjmy nemohli uplatniť.

Podali ste už daňové priznanie a máte nárok  na túto daňovú úľavu? Nemusíte sa báť, že by ste o ňu prišli! Na stránke Finančnej správy SR môže elektronicky podať  do 31.3.2022 opravné daňové priznanie. Po tomto termíne môžete podať dodatočné daňové priznanie bez sankcií.

Podanie daňového priznania patrí k neobľúbeným, no nevyhnutným povinnostiam väčšiny z nás. Zaberie veľa času a veľakrát aj nervy. V prípade nesprávneho vyplnenia tlačiva, musíme podať opravné daňové priznanie. Ušetrite si čas a vrásky! Ak si neviete rady s vyplnením daňového priznania, obráťte sa na nás. My to spravíme rýchlo a efektívne. Obratom vás kontaktujeme a vyriešime všetky potrebné náležitosti za vás. Vy sa zatiaľ môžete venovať svojmu podnikaniu.